Sveriges Segelfartygsförbund, SSF

Sveriges Segelfartygsförbund verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.

Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem. Föreningen består dels av enskilda medlemmar – 2017 cirka 200 enskilda medlemmar och ett 60-tal fartygs ombud.

Historia

Tanken på att bilda en skutförening kom upp vid skutseglingar i Simrishamn i början av 1970-talet där förutom SARPEN skutorna ATENE, ELLEN, EMMA och MINA var med.

Läs mer

Bli Medlem

Stöd bevarandet av våra gamla kulturskatter – bli medlem i Sveriges Segelfartygsförening
Det är inte bara segelfartygen och dess ägare som har glädje och nytta av föreningen.

Läs mer

Medlemsfartyg

Alla våra medlemsfartyg presenteras i vårt fartygsregister. Uppgifterna i registret kan släpa efter något jämfört med det officiella registret som finns hos vår fartygsregistrator,

Läs mer

Kontakta oss

Postboxadress:
Sveriges Segelfartygsförbund
Box 8143
104 20 Stockholm
Bankgiro 332-1908

Läs mer

Nyheter

Valberedningens förslag till styrelse i SSF för 2019

Valberedningens förslag till styrelse i SSF för 2019   Christer Ericson   Ordförande            2 år      christer.ericson@ssfb.se Trausti Birgisson                                  1 år      trusti.birgisson@ssfb.se Mika Kaskett                                         1 år     …

Läs mer

SSF Verksamhetsplan 2019

Sveriges Segelfartygsförbunds verksamhetsplan 2019 Öka allmänhetens intresse och förståelse för Sveriges seglande kulturarv. Vi vill synas tydligare för fler! Medlemmar och medlemsfartyg måste synas tydligare…

Läs mer