Stöd bevarandet av våra gamla kulturskatter – bli medlem i Sveriges Segelfartygsförening

Det är inte bara segelfartygen och dess ägare som har glädje och nytta av föreningen. Föreningen är öppen för alla som stöder målsättningen – ett kulturhistoriskt riktigt bevarande av de seglande f.d. yrkesfartygen.

Som medlem får du

 • Bidra till att bevara Sveriges historiska handelsflotta och se skutor längs våra kuster! Utan SSF hade inte många av medlemsfartygen funnits kvar idag.
 • Stimulerande kontakter med vänner av traditionella segelfartyg, riggtyper, material och genuint hantverk.
 • Medlemstidningen FÖRDEVIND direkt i din inkorg. Information om föreningens verksamhet och artiklar om aktuella händelser kring fartygen och historiska tillbakablickar. Medlemmarnas medverkan uppmuntras.
 • Tillfälle att hjälpa till i det praktiska renoveringsarbetet på fartygen och möjligheter att segla med dem.
 • Inbjudan till SSF:s seminarier och alltid lika stimulerande årsmöte. Möjlighet att påverka föreningens arbete genom at ingå i någon av våra arbetsgrupper.
 • Möjlighet att bistå dotterföreningen Beckholmens Dockförening med hjäp i upprustningsarbetet samt rabatterad indockning.
 • Information om enskilda fartygs seglingar och större skutträffar.
 • Möjlighet att segla med något av våra medlemsfartyg.
 • Som enskild medlem betalar du 300 kr per år. Du kan också anmäla hela familjen som medlemmar, mot en årsavgift på 400 kr. Som medlemmar räknas då, förutom partner, alla hemmavarande barn under 18 år.
 • Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro nr 332-1908
 • Ange typ av medlemsskap, namn, adress och telefonnummer. Om familjemedlemsskap tecknas ska registrering ske med namn och födelsenummer på alla i familjen. I samband med betalningen skicka samtliga kontaktuppgifter och datum för inbetalning i ett email till vår kassör med kopia till info@sverigessegelfartygsforening.se.

Välkommen!