Beckholmens Dockförening – BDF

Beckholmen är en holme belägen mitt i centrala Stockholm där det byggts och reparerats fartyg i många hundra år.

Beckholmens dockförening, som bildades 1987, är en sektion inom SSF. Förutom västra dockan förfogar man över den gamla stöttboden som nu är totalt renoverad. Här inryms timmermansverkstad, segelmakarloft, personalutrymmen och förråd.

Omfattande renoveringar har utförts under 25 år. Totalt har närmare 900 fartyg torrsatts under perioden 1987-2011.

De enskilda fartygsägarna ansvarar för arbetet och ekonomin i varje fartygsprojekt. Föreningen står dock för billiga basresurser, uppmuntran och stöd.

Gå till föreningens hemsida: beckholmen.se

Kontakt

Varvschefen

varvschefen@beckholmen.se

Tfn: 0733 – 16 82 91

Sekreterare

info@beckholmen.se

Mer info om BDF Styrelse

Västkustskutorna

Föreningen Västkustskutorna, tidigare kallad Västkustskutornas samrådsgrupp, är en ideel förening som bevakar gemensamma intressen för segelskutorna på Västkusten. Exempelvis, säkerhetsfrågor, erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviter osv. Föreningen arrangerar varje år Skutträffen vilken hålls första helgen i oktober.

“Föreningen Västkustskutorna har till ändamål att främja bruket av traditionella seglefartyg från Västra Götaland samt ungdomars fostran i dessa fartyg”

Gå till föreningens hemsida: vastkustskutorna.se

Postadress:

c/o Annika Karlsson

Huldas väg 2

444 61 Stora Höga

Mail: info@vastkustskutorna.se

Mer info om Västkustskutornas styrelse

SSF SYD

Sektion syd har fyra medlemsfartyg: Valkyrien från Höganäs, Helene från Ystad, Klara Marie från Skillinge och Sarpen från Simrishamn. Kontaktman är Leif Lindau, leif.lindau@ssfb.se