Kraven på sjösäkerhet ökas ständigt. Havet och naturens krafter är nyckfulla, det vet alla sjömän. SSF och våra medlemsfartyg arbetar aktivt med att bevara kunskaperna och traditionerna kring segelfartygssjöfarten, en mer manuell variant av sjöfart än den moderna. Tyvärr är dagens lagstiftning som rör sjöfartsnäringen i stort sett helt inriktad på den moderna, kommersiella sjöfarten och det är lätt att glömma bort våra medlemmar i dessa sammanhang. SSF arbetar aktivt med att bevaka medlemsfartygens intressen i dessa sammanhang. I dialoger med Transportstyrelsen har SSF framtagit ett antal behörigheter anpassade särskilt till traditionella segelfartyg – TF behörigheterna;

Blanketter för ansökan till Transportstyrelsen listas i högra spalten.

Se mer på Transportstyrelsens hemsida –