Postboxadress:

Sveriges Segelfartygsförbund
Box 8143
104 20 Stockholm
Bankgiro 332-1908

Vi har numera bytt mailadresser till styrelsen och övriga inom SSF : namn@ssfb.se

Ordförande
fredrik.vonsegebaden@ssfb.se

Vice Ordförande
mans.berger@ssfb.se

Kassör
josefin.hagbarth@ssfb.se

Sekreterare
leif.lindau@ssfb.se

Ledamöter
Jan.stolt@hotmail.com
christer.ericson@ssfb.se

Adjungerande styrelseledamot
Kerstin.bergstrom@ssfb.se

Hela styrelsen gemensamt
ssf-styrelse@ssfb.se