Postboxadress:

Sveriges Segelfartygsförbund
Box 8143
104 20 Stockholm
Bankgiro 332-1908

Vi har numera bytt mailadresser till styrelsen och övriga inom SSF : namn@ssfb.se

Ordförande
Christer.ericson@ssfb.se
mobil 0733 280 731

Kassör
mika.kaskett@ssfb.se

Ledamöter
Mats.svensson@ssfb.se
Trausti.birgisson@ssfb.se
Pelle.o.t.olsson@telia.com
calle.ring@ssfb.se

Hela styrelsen gemensamt
ssf-styrelse@ssfb.se