Ordförande informerar

Hösten har varit intensiv för SSF. Styrelsen deltar som ni vet sedan tidigare i European Maritime Heritage (EMH) som under hösten haft Safety council-möte i Malmö och Working group-möte i Tallinn, Estland. Under dessa möten och arbeten jobbas det med bl.a. att bibehålla MOU-Wilhelmshafen (Memorandum of understanding) så att vi kan segla våra traditionsfartyg i…