SSF Verksamhetsplan 2019

Sveriges Segelfartygsförbunds verksamhetsplan 2019 Öka allmänhetens intresse och förståelse för Sveriges seglande kulturarv. Vi vill synas tydligare för fler! Medlemmar och medlemsfartyg måste synas tydligare för allmänheten, myndigheter, politiker m.fl. Genom att synas så visar vi behovet för att behålla Sveriges seglande kulturarv. Använda sig av hemsida för kommunikation och transparens. Fortsätta och utöka våra…

SSF Kallelse årsmöte 2019

Kallelse SSF årsmöte i Norrköping 16 mars kl. 12.00 Lördag 16 mars 2019 12.00 Samling och lunch på restaurang Knäppingen, Västgötegatan 19, Norrköping. Latitud 58.589901 Longitud 16.180129. Årsmöte på Arbetets museum  1310 Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna 1500 Fika på Arbetets museums restaurang i Norrköping + avtackning avgående styrelseledamöter. 1530 Mats Svensson och Lars Palm Information om…

SSF Årsmöte 2019 1 Proposition

Proposition från styrelsen Styrelsen föreslår att öppna upp §3 Medlemskap för att möjliggöra så att fler fartyg kan ansluta sig till förbundet. Styrelsen anser att förbundet behöver växa och att det viktigaste är att det handlar om seglande traditionsfartyg snarare än exakt storlek. Vi vill därför stryka avsnitten som behandlar storleken, det bör istället vara…