Valberedningens förslag till styrelse i SSF för 2019

Valberedningens förslag till styrelse i SSF för 2019   Christer Ericson   Ordförande            2 år      christer.ericson@ssfb.se Trausti Birgisson                                  1 år      trusti.birgisson@ssfb.se Mika Kaskett                                         1 år      mika.kaskett@ssfb.se Pelle Olsson                                         1 år      pelle.olsson@ssfb.se Calle Ring              Nyval                      2 år      calle.ring@ssfb.se       Mats Svensson                                    1 år      mats.svenson@ssfb.se   Valberedning Lars Palm            Sammankallande    1 år      Carl-Erik Frisk                                        1 år…