Sveriges Segelfartygsförbund

Till alla fartygsombud i SSF Enkät Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en ny lag om skydd för det rörliga kulturarvet. Det gäller skepp, båtar, järnvägs- och vägfordon samt flygplan.  Ofta är det ju så att våra gamla klenoder inte går att passa in i dagens alla regler…