Sveriges Segelfartygsförbund

Till alla fartygsombud i SSF Enkät Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en ny lag om skydd för det rörliga kulturarvet. Det gäller skepp, båtar, järnvägs- och vägfordon samt flygplan.  Ofta är det ju så att våra gamla klenoder inte går att passa in i dagens alla regler…

Utbildning Basic Safety stor och light

Hej Detta kom från MIBAWKU (Matilda Ingo Britta Atene Westkust Kvartsita Ungdom) Jag skickar till alla i Föreningen Västkustskutorna (enl sändlistan för möten). Det är många olika utbildningar som ska genomföras bl a Basic Safety stor och Light. Ta chansen och ni har behovet. Föreningen Västkustskutorna Peter Björnhage ———- Vidarebefordrat meddelande ———- Från: Jenny Aronsson…