Utbildning Basic Safety stor och light

Hej Detta kom från MIBAWKU (Matilda Ingo Britta Atene Westkust Kvartsita Ungdom) Jag skickar till alla i Föreningen Västkustskutorna (enl sändlistan för möten). Det är många olika utbildningar som ska genomföras bl a Basic Safety stor och Light. Ta chansen och ni har behovet. Föreningen Västkustskutorna Peter Björnhage ———- Vidarebefordrat meddelande ———- Från: Jenny Aronsson…

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas du/ni till Årsmötet för Föreningen Västkustskutorna. Tid: Måndag 29 januari, 2018  kl. 18.30-21.00 Plats: Svenska Kryssarklubbens lokaler, Talattagatan 24, Långedrag Efter mötet följer Medlemsmöte med ytterligare punkter; Vänereskadern, Nordisk Skutträff, mfl. —————————————– 18.30 Årsmötet DAGORDNING 1 Mötets öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Mötets behöriga utlysande. 4 Fastställande av…

Ordförande informerar

Hösten har varit intensiv för SSF. Styrelsen deltar som ni vet sedan tidigare i European Maritime Heritage (EMH) som under hösten haft Safety council-möte i Malmö och Working group-möte i Tallinn, Estland. Under dessa möten och arbeten jobbas det med bl.a. att bibehålla MOU-Wilhelmshafen (Memorandum of understanding) så att vi kan segla våra traditionsfartyg i…